Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Sme bližšie k pacientom už aj v Košiciach

Pri príležitosti Európskeho mesiaca osvety o kolorektálnom karcinóme sa OZ Europacolon rozhodlo rozšíriť svoje doterajšie aktivity pre pacientov, ktorí týmto zhubným ochorením trpia aj na východe našej republiky. Po úspešnom dvojročnom fungovaní Klubu podpory pacientov v Národnom onkologickom ústave v Bratislave sa OZ Europacolon rozhodlo otvoriť rovnaký klub aj v priestoroch Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Klub podpory pacientov tu bude otvorený vždy piatok od 10.00 do 13.00 h. Situovaný je priamo v budove VOÚ, na – 1.poschodí pri mamografe, pacientov k nemu spoľahlivo navedú informačné tabule.

Tomuto kroku predchádzalo viacero aktivít, ktoré boli zamerané nielen na technické záležitosti, ale aj na zodpovedný výber a psychologickú prípravu dobrovoľníkov, prevažne bývalých pacientov, ktorí budú v klube pracovať. Cieľom oboch klubov je totiž vytvoriť vzájomný živý kontakt: pacient - pacientovi, ponúknuť chorým a ich rodinným príslušníkom chýbajúce informácie, spolupatričnosť, pocit bezpečia a podpory v ťažkej chvíli a v neposlednom rade aj praktické informácie ohľadom rôznych sociálno-ekonomických vecí.

Skúsenosti, ktoré bratislavský Klub podpory pacientov získal za dva roky pôsobnosti, boli prezentované aj na tlačovej konferencii dňa 1. apríla 2014 v Bratislave. Najnovšie informácie z liečby kolorektálneho karcinómu u nás i vo svete predniesol primár odd. klinickej onkológie MUDr. Tomáš Šálek, psychologické aspekty choroby a ich dopady na pacientov, ak s chorobou zostanú sami predniesla onkopsychologička a naša dobrovoľníčka, Mgr. Lucia Vasilková. O rozsahu a charaktere pomoci, ktorú za dva roky poskytlo združene Europacolon Slovensko až vyše 350 onkologickýcm pacientom, porozprávala prezidentka pacientskeho združenia Europacolon, Jana Pifflová Španková. Patrik Herman, známa osobnosť z tv obrazovky, s ktorým spolu založili toto neziskové združenie zasa uviedol novinku - rozšírenie pomoci aj na východ krajiny, do Košíc. Pre novinárov i všetkých prítomných však boli najcitlivejšie výpovede samotných pacientov o chorobe, o tom, ako sa cítili a cítia, aké príbehy im život s KRCa priniesol, ale aj o pomoci, ktorú im Klub podpory OZ Europacolon v týchto ťažkých chvíľach poskytol. Veselo i vážne spomínali pacienti i dobrovoľníčky na prvé kontakty, ktoré spolu zažili a z ktorých sa veľakrát vykľulo i určité priateľstvo ľudí s rovnakým ochorením a rovnakou túžbou po živote.

Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku medzi tri najčastejšie onkologické ochorenia a v rámci Európy sa Slovensko opakovane umiestňuje na smutných prvých priečkach vo výskyte KRCa. Na Slovensku každoročne pribudne 3600 novodiagnostikovaných prípadov ochorenia a 1700 pacientov ročne tomuto ochoreniu podľahne.

Veríme, že každým jedným krôčikom, ktorý naše občianske združenie robí pre dobro pacientov, pre lepšiu osvetu o prevencii KRCa a taktiež aj konkrétnou činnosťou teraz už dvoch Klubov podpory pacientov pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú, aby sa čo najskôr vyrovnali so svojím ochorením a urobili všetko preto, aby ho úspešne aj liečili a nakoniec aj vyliečili.

To všetko by nebolo možné bez aktívnej pomoci vedenia lídrov v onkologickej starostlivosti na Slovensku – v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave, menovite bez podpory jeho riaditeľa, MUDr. J.Dolinského, ďalej námestníka NOÚ a primára Kliniky internej onkológie MUDr. T. Šáleka, a podobne tiež bez pomoci generálnej riaditeľky Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach, MUDr. N.Džunkovej, ďalej doc. MUDr. Dubinského, PhD. - riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť VOÚ Košice a MUDr Packaňa, PhD.- primára internej onkológie vo VOÚ Košice, ktorí nám umožnili, aby sme mohli v priestoroch oboch nemocníc Kluby podpory pacientov otvoriť. Za to im patrí naše veľké poďakovanie. Osobitne tiež ďakujeme primárovi klinickej onkológie MUDr. Tomášovi Šalekovi, ktorý je zakladajúcim členom nášho združenia a od začiatku je naším veľkým podporovateľom a odborným gestorom. V neposlednom rade patrí náš obdiv a úcta všetkým dobrovoľníkom, ktorí v Kluboch podpory pacientov pracujú vo svojom voľnom čase, stretávajú sa tu s pacientmi a sú tam pre nich, aby im pomohli v najťažších chvíľach.

Z tlačových správ o.z. Europacolon Slovensko spracovala Anna Chudíková
8.4.2014

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa - Pacienti s rakovinou hrubého čreva nemusia bojovať so svojou chorobou sami Tlačová správa - Europacolon otvára ďalší Klub podpory pacientov v Košiciach

Fotogaléria


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.