Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Partneri a podporovatelia OZ europacolon slovensko

Ďakujeme havnému partnerovi mobility Hyundai


VSZP


Národný onkologický ústav
Východoslovenský onkologický ústav


Celgene
Servier
Roche


IDS Health Media Slovakia, s.r.o.
Eurolab Lambda, s.r.o.


Bedeker Zdravia
www.lekari.sk

Osobné poďakovanie odborníkom

MUDr. Jozef Dolinský

Významný špecialista v odbore interná onkológia, generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu. Vážime si, že ako predstaviteľ tohto popredného onkologického ústavu je nápomocný a otvorený činnosti nášho pacientskeho združenia a podporuje nás.

MUDr. Tomáš Šálek

Významný slovenský onkológ, primár Internej kliniky NOÚ a námestník riaditeľa NOÚ pre stratégiu. rozvoj, výskum a vzdelávanie, zakladateľ OZ europacolon Slovensko, člen správnej rady OZ Europacolon Slovensko, od vzniku združenia zastrešuje nezištne aktivity nášho združenia po odbornej i po organizačnej stránke.

MUDr. Rudolf Hrčka, PhD.

Významný slovenský gastroenterológ, vedúci lekár Národného skríningu kolorektálneho karcinómu, primár Endoskopického odd. Gastroenterologickej kliniky SZU a MBU, čestný člen správnej rady OZ europacolon Slovensko, odborný poradca združenia pre skríning KRCa, nezištne zastrešuje a organizuje aktivity nášho združenia súvisiace so včasným záchytom kolorektálnej rakoviny.

Doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.

Špecialista na internú medicínu, humánnu genetiku, výživu a stravovanie - uznávaný vysokoškolský profesor v odbore Vedecká výživa ľudí na SPU v Nitre, na Katedre výživy ľudí FAPZ SPU Nitra, nezištne pomáha a radí nášmu združeniu v oblasti výživy a stravovania, v prevencii a liečbe onkologických chorôb.

Ďakujeme, že s plným nasadením bojujete proti rakovine hrubého čreva a konečníka a pomáhate nám.


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.