Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

O činnosti Klubu

Klub podpory pacientov s kolorektálnym karcinómom, ktorý pôsobí v priestoroch Národného onkologického ústavu v Bratislave, vytvára vzájomný živý kontakt pacientov, v ktorom ponúkame chýbajúce informácie, spolupatričnosť, podporu a zaujímavý program, pri ktorom sa pacienti hendikepovaní ochorením cítia bezpečne a nachádzajú pozitívnu podporu v ťažkej chvíli.

Naši dobrovoľníci, ktorí osobne spoznali diagnózu kolorekálny karcinóm, podporujú a informujú pacientov v liečbe o všetkom, čo potrebujú vedieť, aj ako zvládať novú zdravotnú, ale aj psychickú a socio-ekonomickú situáciu. Naším cieľom je tiež takto monitorovať ich potreby, reagovať na ne a pomôcť ich napĺňať. Klub podpory a informovanosti pacientov môžete navštíviť na Národnom onkologickom ústave v Bratislave, ďalší pripravujeme v Košiciach na VOÚ a v Banskej Bystrici na nemocničnej onkológii.

Bratislavský klub má svoje hodiny v pondelok a v stredu od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Klubu podpory v Košiciach má svoje hodiny KAŽDÚ STREDU od 10:00 hod. do 13:00 hod.

Aktivity Klubu podpory pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka

Ciele Klubu podpory pacientov

Spolupatričnosť - pacient pacientovi rozumie

V Klube podpory pacientov na NOÚ vyškolení dobrovoľníci poskytujú 2x týždenne počas otváracích hodín podporný a informačný rozhovor. v ňom podajú základné informácie o liečbe, poskytnú odborné materiály, i bežné tipy a rady, o tom čo kde pacienti nájdu, čo budú potrebovať. Sme otvorení požiadavkám, čo onkologickí pacienti s kolorektálnym karcinómom potrebujú a čo by uvítali pre lepšie zvládanie liečby a návrat do života.

Rady a informácie od odborníkov

Podľa nahláseného záujmu ponúkneme spoločné možnosti konzultácií, alebo seminárov, lekára, psychologičky, onkológa, chirurga, gastroenterológa, pomoc sociálnej sestry, právnika, diétnej sestry na pracovisku kde sa Klub nachádza...

Spoločné aktivity s podpornou a edukačnou náplňou

Z našich poznatkov pripravujeme pacientske konferencie a semináre na vopred stanovenú tému, ako napríklad diagnostika choroby, liečba, výživa, novinky, návrat do života, do ktorých sa môžu nahlasovať pacienti v Klube podpory.


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.