Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Pacientské združenie Europacolon Slovensko na konferencii v Barcelone

29.07.2013

V katalánskej metropole sa pod názvom „Váš život – Vaša zodpovednosť“ v dňoch 5. a 6. júla 2013 uskutočnil už druhý ročník medzinárodnej pacientskej konferencie o kolorektálnom karcinóme ( Colorectal Cancer Patient Conference - CCPC 2013 ) pod záštitou paneurópskeho spoločenstva Europacolon a Global Colon cancer Alliance.

Cieľom medzinárodného podujatia bolo spojiť úsilie pacientskych organizácií v boji proti rakovine hrubého čreva a konečníka, ako aj vzájomná výmena skúseností členov združení z celej Európy. Účastníci z 25-tich krajín Európy boli z radov pacientov, ich ošetrovateľov, lekárov, zástupcov rôznych združení, sesterských a partnerských organizácií, médií, i vládnych organizácií.

Naše OZ Europacolon Slovensko na konferencii reprezentovalo päť členiek. Do Barcelony sme išli s poslaním odprezentovať na medzinárodnej úrovni, čo všetko robí naše občianske združenie v boji proti rakovine hrubého čreva a konečníka pre verejnosť, ako aj podporné aktivity pre onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov. Prioritou Slovenskej výpravy bolo medzinárodnému auditóriu priblížiť najmä náš najnovší projekt aplikácie Barcelonskej Deklarácie v podmienkach Slovenskej republiky a jeho sprievodnú kampaň, ktorú sme s veľkým nasadením zrealizovali od marca do mája tohto roku. Jeho cieľom bolo identifikovať ľudí mladších ako 50 rokov pomocou barcelonského dotazníka, ktorí by mohli patriť do rizikovej skupiny pre familiárne podmienený karcinóm hrubého čreva a konečníka, informovať ich o dostupnej prevencii a edukovať verejnosť o prevencii a hrozbe KRCa. Taktiež sme priblížili aj poradenskú činnosť Klubu podpory na Národnom onkologickom ústave „pacient - pacientovi“, osvetové výjazdy s maketou obrieho čreva po mestách a dedinkách našej krajiny, ako aj ďalšie aktivity, ktorými sa snažíme informovať, vzdelávať a upriamovať pozornosť občanov na prevenciu a znižovanie rizík Kolorektálneho karcinómu. ( KRCa ).

V prvý deň konferencie sme diskutovali o aktivitách združení z jednotlivých krajín. Slovo prevencia a edukácia pacientov sa v nich ohýbala vo všetkých pádoch. Naše OZ Europacolon Slovensko si vyslúžilo veľké poďakovanie za svoju prácu s verejnosťou, ale i s pacientmi, ktorým denne pomáhame radami pri zvládaní liečby, a nepriaznivej sociálnej situácie, ako aj za tlak, ktorý vyvíjame na kompetentných, aby nezabúdali na pacientov a na kroky, ktoré napomôžu eliminovať stále vysoký počet záchytu neskorých štádií tejto choroby.

Videli sme aj mnoho zaujímavých odborných prednášok lekárov. Mimoriadne pútavé boli vystúpenia špičkových gastroenterológov z rôznych krajín. Silné emotívne zážitky priniesli motivačné vystúpenia samotných onkologických pacientov. Prerozprávali nám svoje príbehy, priblížili kratšie či dlhšie úseky života, no vždy veľmi náročné cesty v boji s touto ťažkou chorobou. Druhý ročník barcelonskej konferencie zahŕňal aj panelovú diskusiu na tému „kontroverzná Personalizovaná medicína, resp. Medicína osobného prístupu“.

Domov sme sa vrátili povzbudení novou energiou, plní poznatkov, a s odhodlaním, že v našej práci nepoľavíme. Naopak, na tejto konferencii pacientov z celej Európy sme sa dohodli na prepojení preventívnych osvetových projektov so sesterskými organizáciami V 4. So združeniami Europacolon z Poľska, Onkomaják z Čiech a Europacolon z Maďarska chceme pripraviť spoločné kroky pre znižovanie počtu zbytočných úmrtí na kolorektálny karcinóm v našom stredoeurópskom regióne, ktorý žiaľ stále v Európskej únii drží najsmutnejší primát.

Poďakovanie partnerom kampane a sponzorom účasti Europacolon Slovensko na konferencii:

Dokumenty na stiahnutie

Správa - BARCELONA 2013 Zorana presentation EC SLOVAKIA poster

Fotogaléria


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.