Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Tlačová konferencia OZ Europacolon o prevencii proti familiárnemu KRCa

05.04.2013

Občianske združenie Europacolon Slovensko zvolalo na 21. marca 2013 tlačovú konferenciu, ktorej hlavnou témou bolo spustenie kampane proti rakovine hrubého čreva a konečníka pod heslom: OTESTUJ SI SVOJE RIZIKO. Cieľom tejto kampane je vyzvať ľudí, v rodine ktorých sa už vyskytol kolorektálny karcinóm /KRCa/, aby neboli ľahostajní a venovali prevencii na toto ochorenie náležitú pozornosť, nakoľko je dokázané, že rakovina hrubého čreva a konečníka je vo viacerých prípadoch dedičná. Je uznáme, že ľudia nad 50 rokov majú nárok na preventívne vyšetrenie KRCa zdarma, no v poslednom období sa dostáva do popredia stále častejšie otázka, ako môžeme podchytiť skupinu ľudí so zvýšeným rizikom ochorenia, ktorí majú pod päťdesiatku.

Prítomných na tlačovej konferencii privítali zakladatelia OZ Europacolon Slovensko - Patrik Herman a Janka Španková Pifflová. Pripomenuli aktivity, ktoré združenie robí v oblasti vzdelávania verejnosti o prevencii KRCa, hovorili o konkrétnej pomoci onkologickým pacientom, ale najmä o cieľoch, ktoré má združenie pred sebou. Jedným z hlavných cieľov tohto roka je výzva občanom Slovenska, aby si otestovali svoje riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka, najmä však rizikové skupiny pod 50-tku, ktorým môže hroziť familiárne podmienený karcinóm.

Ako prvý rečník vystúpil MUDr. Tomáš Šalek, významný slovenský onkológ a člen vedenia Národného onkologického ústavu v Bratislave. Vysvetlil, čo je KRCa a informoval prítomných, že Slovensko patrí medzi prvé priečky vo výskyte tohto ochorenia v oblasti novodiagnostikovaných pacientov. Ročne pribúda viac než 3600 ľudí s týmto ochorením a výnimkou nie sú ani tridsať a štyridsaťroční. Zároveň však pripomenul, že aj tak závažné ochorenie, ako je rakovina hrubého čreva a konečníka, je v počiatočných štádiách pekne liečiteľná, a preto je veľmi dôležité venovať pozornosť práve prevencii. Naším cieľom je znížiť podiel rakoviny vo vyšších štádiách, aby sme zároveň zvýšili i podiel vyliečených. Ale prevencia musí byť preto komplexnejšia – od stravy, cez životný štýl, ale aj cez starostlivosť o svoje zdravie, a to tým skôr, ak v rodine už takéto ochorenie existuje.

Na jeho vystúpenie nadviazal MUDr. Rudolf Hrčka, vedúci skupiny národného skríningu KRCa a primár endoskopického oddelenia Gastroenterologickej kliniky na Antolskej v Bratislave. Svoju reč začal prípadom z Nemecka, kde jedna nadácia bojovala za skríning kolorektálneho karcinómu. Po niekoľkých rokoch boja a presadení povinného skríningu sa tejto nadácii podarilo znížiť výskyt rakoviny o 1000 prípadov ročne, čo je skutočne veľmi pozoruhodné číslo. A tak sa pán Hrčka zasadil o to, aby aj OZ Europacolon vsadilo na testovanie ľudí, najmä na rizikové rodiny, v ktorých sa už toto ochorenie vyskytlo. Tzv. Barcelonský dotazník je zložených len z 5 otázok a odpovede na ne môžu byť kľúčom k záchytu mladších ľudí vo veku okolo štyridsiatky, u ktorých by sa toto ochorenie mohlo vyskytnúť.

Samotný dotazník i celú kampaň predstavili Patrik Herman s Jankou Špankovou Pifflovou. Objasnili prítomným, že po vyplnení dotazníka a jeho odoslaní dostane vyplňujúci odpoveď na svoj e-mail s výsledkom, či patrí medzi rizikovú skupinu a tiež aj s odporúčaním, ako ďalej postupovať. Dotazník je k dispozícii na www.europacolon.sk .

Poslednými vystúpeniami boli osobné príbehy dvoch členiek OZ Europacolon Slovensko a dobrovoľníčok v boji proti rakovine hrubého čreva a konečníka – Anny Chudíkovej a Heleny Šuškovej. Obe prítomne hovorili o svojich skúsenostiach s touto chorobou a o nevyhnutnosti prevencie najmä u rodín, kde sa už toto ochorenie vyskytlo. Práve u pani Chudíkovej boli v rodine diagnostikovaní 7 rodinní príslušníci na rakovinu hrubého čreva a konečníka. Žiaľ, väčšina z nich nežije, možno aj preto, že skríning a prevencia boli v tých časoch na oveľa nižšej úrovni ako máme teraz. Na záver obe dobrovoľníčky, matky apelovali na občanov, aby nepodceňovali prevenciu, najmä v prípadoch familiárne podmieneného KRCa.

Pripravila: Anna Chudíková

Dokumenty na stiahnutie

Familiárne podmienený karcinóm hrubého čreva a konečníka Otestujte si vlastné riziko vzniku rakoviny hrubého čreva Občianske združenie Europacolon Slovensko

Fotogaléria


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.