Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Národný prieskum verejnej mienky o znalosti rakoviny hrubého čreva a konečníka

Naše občianske združenie spustilo v roku 2007 svoju činnosť a vtedy sa ukázalo, že informovanosť o probléme rakoviny hrubého čreva je v našej krajine na neuveriteľne nízkej úrovni.

Fakt, že každoročne pribudne vyše 3 000 ďalších pacientov zväčša v pokročilom štádiu ochorenia aj z dôvodu nedostatku informácií, bol neznámy. A to aj napriek tomu, že u nás už päť rokov prebiehal Národný skríningový program a tento typ rakoviny je u nás najrozšírenejším zhubným ochorením. Chýbali informácie o príznakoch, ako aj prevencii formou zisťovania skrytého krvácania z kúska stolice, veľakrát aj u praktických lekárov. Ďalší skríning sa nepripravoval, a hlavne stále zostal nepochopený ako jediná účinná zbraň v tomto boji. Ukázalo sa tiež, že nestačí robiť onkologickú osvetu všeobecne - rakovina hrubého čreva a konečníka má toľko zvláštností, že osveta musí byť v tomto prípade doslova „ušitá na mieru“. Vedomí si týchto skutočností, s cieľom získať reprezentatívne poznatky o dôvodoch závažnosti situácie, sme uskutočnili v štvrtom štvrťroku 2007 Národný prieskum verejnej mienky o znalosti rakoviny hrubého čreva a konečníka v celej populácii Slovenska. Zverili sme ho renomovanej agentúre Median a špecialistovi pánovi Borisovi Pokornému.

Prieskum verejnej mienky a jeho výsledky prezentovalo OZ europacolon na tlačovej konferencii 4.decembra 2007. Jeho výsledky boli tak alarmujúce, že ich uverejnili všetky televízie a noviny na Slovensku!

Z prieskumu vyplynulo, že 53 % opýtaných tento druh rakoviny nepozná, štvrtina respondentov si myslela, že sa nedá včas diagnostikovať a až 41 % obyvateľstva vôbec nevie, ktoré orgány postihuje! Z prieskumu ďalej vyplynulo, že väčšina Slovákov ignoruje varovné signály, ktoré môžu byť príznakom rakoviny kolorekta, ako je dlhodobo pretrvávajúca hnačka, zápcha či tmavá stolica.

Cieľom prieskumu bolo zistiť, ktoré informácie chýbajú širokej verejnosti najviac a odkiaľ by ich chceli získať. O prevencii, liečbe a diagnostike tohto závažného ochorenia sa nedostávajú informácie najmä ľuďom s nižším vzdelaním. Títo ľudia ani nevyhľadávajú informácie a pasívne ich prijímajú. Tieto skupiny ľudí sú navyše ekonomicky znevýhodnené, nie sú internetizované, nedisponujú prostriedkami na nákup tlačovín, pochádzajú z malých miest a obcí a sú z vekovej skupiny 50 a 55+. Zároveň je to najrizikovejšia veková skupina, v ktorej sa vyskytuje najviac prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka. Preto sme sa rozhodli postupne navštíviť všetky regióny Slovenska a poskytnúť ľuďom možnosť získať názornou formou viac informácií o ochorení, jeho záchyte a liečbe.


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.