Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Odborný pacientsky seminár OZ Europacolon Slovensko

19.12.2012

Okrem vzdelávacích a oddychových aktivít sme seminár zamerali aj prípravu nových dobrovoľníkov pre regionálne Kluby podpory pre pacientov s KRCa. Našim snom je totiž po úspešnom pôsobení prvého takéhoto klubu na NOÚ v Bratislave spustiť podobný aj v Košiciach a v Banskej Bystrici. Seminára sa zúčastnili pacienti z rôznych kútov Slovenska, Košíc, Bratislavy, Banskej Bystrice, V. Krtíša, či Trnavy a Piešťan – obzvlášť radi sme privítali aj budúce koordinátorky dobrovoľných Klubov pacientov na VOÚ v Košiciach a vo Fakultnej nemocnici V Banskej Bystrici. Mgr. Majka Horváthová, zástupkyňa riaditeľky na základnej škole Mníšku nad Hnilcom a duša mnohých edukačných a integračných aktivít na Východe Slovenska nás všetkých potešila vlastnoručne uvitými nádhernými vianočnými aranžmánmi vo farbách nášho združenia a  medovníkmi filigránsky vyzdobenými ako od čipkárky. Priviezla so sebou aj pani psychologičku, Ivicu Uhríkovú, ktorá pomáha s psychikou pacientom na VOÚ v Košiciach, a bude dohliadať na dobrovoľný tím poradcov v ich ústave. Zo stredného Slovenska pricestovala PhDr Ľubica Rísová  so svojim úžasným odhodlaním urobiť niečo pre pacientov v Banskej Bystrici. Liečila sa tam a vie, že dobrú radu a podporu uvítajú onkologickí pacienti aj v ich nemocnici. Atmosféra porozumenia blízkosti sa niesla rozmanitým kolektívom, z ktorého sa mnohí videli po prvý krát a po podujatí odchádzali už ako priatelia. 

Odborná časť seminára bola veľmi kvalitná a prínosná, za jej náplň ďakujeme zakladateľovi OZ Europacolon a zároveň odbornému tútorovi MUDr. Tomášovi Šálekovi, primárovi onkológie a námestníkovi Národného onkologického ústavu pre výskum rozvoj a vzdelávanie. Pre naše podujatie oslovil vynikajúcich a milých lekárov, ktorých prednášky boli užívateľské zostavené s ohľadom na pacientov a ich dobrovoľnícku činnosť:  prednáška onkológa MUDr. Chovanca - komplexný prehľad medikamentóznych terapií, so zameraním na pokrok v medikamentóznej terapii KRCa  a na inovatívne lieky, poskytol nám prehľad cielenej liečby a princípy personalizovanej medicíny. Ďalší prednášajúci onkochirurg MUDr. Bernadič pacientom vysvetlil prístup chirurgov ku KRCa, diagnostiku, jeho jednotlivé štádiá, priblížil čo sa zisťuje v diagnostickej fáze, aby mohli stanoviť správnu chirurgickú i medikamentóznu liečbu. Dozvedeli sme sa, čo a kde na čreve sa resekuje pri rôznych typoch postihnutia KRCa, a predviedol nám aj edukačný film z laparoskopických resekcií. Priblížil nám takto vývoj v chirurgickej liečbe KRCa a operácie pomocou nových  prístrojov. Prednášky boli úžasné, vypočuli sme ich jedným dychom. Po nich páni doktori ochotne a ľudsky  odpovedali na otázky účastníkov, a keď sme  po bohatej diskusii zistili, že ešte zďaleka sme nevyčerpali tému a chceme sa dozvedieť omnoho viac napríklad o pečeňových metastázach pri KRCa, prednášajúci nám navrhli, že pomôžu odborne a organizačne naplniť aj ďalší seminár, ktoré pravidelne plánujeme organizovať v Bratislave. Ďakujme  im obom. Do semináru sa budú môcť zapísať návštevníci Klubu podpory na NOU, alebo pacienti na infolinke 0800 800 183.

Ďalej pokračoval workshop o psychickom zvládaní traumy. Bravúrne ho viedla Mgr. Dušová z NOÚ, ktorá bdie nad prípravou a supervíziami našich dobrovoľníčok. Venovali sme sa psychotraume z onkodiagnózy, okolnostiam jej vzniku, jej správnom  rozpoznaní, o jej liečbe a o  jej zvládaní. Účastníci workshopu veľmi intenzívne prispievali svojimi poznatkami a skúsenosťami, často veľmi osobnými, ale so vzájomným a povzbudzujúcim kontextom. Celou akciou sa s veselým podtónom nieslo heslo, ktoré sme sa naučili „buduj si svoje ZDROJE“,  teda veci, ktoré nás posúvajú aj napriek ochoreniu, ktoré obohacujú život a ku ktorým podľa pacientov patria ja naše aktivity, ako spoločná návšteva divadla, priatelia z Klubu podpory  a užitočné poradenstvo...

Bohaté boli aj prednášky z činnosti neziskového združenia Europacolon – o jeho činnosti a  osvetových podujatiach, podpore a pacientskej advokácii informovali Jana Pifflová Španková a Patrik Herman, - zakladatelia OZ Veselo i vážne rozprávali o histórii a aktivitách OZ skončili s veľkým potleskom a ocenením poslucháčov. Ďalšia prednášajúca MUDr. Elenka Šušková naša zakladajúca členka  a predsedníčka pacientskej sekcie informovala o práci dobrovoľníkov v Klube podpory, o tom s čím sa pacienti s kolorektálnym karcinómom obracajú na dobrovoľníkov, čo ich  najviac trápi a o pozitívnom efekte našich Klubov, už sa na nás obrátilo okolo 200 Pacientov! Prebrali sme aj presun Klubu na NOU bližšie k oddeleniam kde sa kumulujú pacienti s KRCa. Ďalšia pacientska prednáška pani Ing Benžovej, predsedníčky spolupracujúceho Bratislavského ILCo klubu bola o živote so stómiou.  Svoj príbeh  ziskov a strát z boja proti rakovine nám priblížila srdečným a emotívnym rozprávaním pani Jarmila Hlaďová z Trnavy (ktorá je inak účtovníčka) zasmiali sme sa i poplakali si, ale  na záver sme si zosumarizovali 4 základné  axiómy onkopacienta, ktoré sa nesú azda  každým z osobných príbehov a ktoré si rozoberieme na niektorom ďalších našich podujatí.

Súčasťou podujatia bol spoločenský a oddychový program: Krásna bola slávnostná večera v kolibe Tálska bašta pri vianočnom stromčeku s ľudovými pesničkami, kde sme si všetci spolu zaspievali. Na druhý deň prechádzka po okolí a oddychová časť vo wellness účastníkov nabila ďalšou energiou do nových aktivít  a priniesla mnoho pozitívnych emócií. Celoslovenský pacientsky seminár OZ Europacolon bol zároveň poďakovaním dobrovoľníkom, ktorí v ňom pracujú. Nič z toho by sa neuskutočnilo, keby nebolo nášho odborného partnera - Národný onkologický ústav, a finančného darcu a podporovateľa sieti kvalitných predajní potravín spoločnosti BLLA s.r.o. Slovensko.

Vďaka semináru, ale i vďaka skvelým službám i personálu hotela Partizán na Táloch sa pookriati členovia združenia s plným nasadením zapojili do činnosti. Pani Anka Chudíková,  ktorá sa vo svojom živote musela popasovať hneď s dvomi onko-diagnózami, už pár dní po návrate naplnila a spustila náš nový web. Nájdete v ňom aj prihlášky za členov Klubu,  aj do radov našich dobrovoľníkov, aj príbehy našich členov. Môžete pridať ten Váš. Kliknite si www.europacolon.sk., verím že sa Vám bude páčiť. Dobrovoľné poradkyne s pani psychologičkou Dušovou na budúci týždeň už pripravujú stretnutie pri čaji, prediskutovávajú aj nové miesto pre Klub. A na Východe Slovenska už pani predsedníčka regionálneho Klubu europacolonu Majka Horváthová  plánuje novú edukáciu o KRCa, dáva dokopy pacientov a hľadá nové zdroje. Prajeme všetkým účastníkom, aby tie naše novonadobudnuté  duchovné zdroje u nich rástli, motivovali ich ísť ďalej, žiť pekný a užitočný život aj napriek ochoreniu.

 

 

Jana Pifflová Španková

prezidentka OZ Europacolon Slovensko

 

Ďakujeme partnerom a podporovateľom, ktorí nám umožňujú prinášať svetlo, nádej a informácie do životov onkologických pacientov a osvetu pre našu verejnosť.

            BILLA                                                                                                                                                                              


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.