Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Občianske združenie Europacolon nadviazalo spoluprácu so spoločnosťou BILLA

29.06.2010

Občianske združenie Europacolon, ktoré bojuje proti kolorektálnemu karcinómu - rakovine konečníka a hrubého čreva, zahájilo dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou BILLA. "Veľmi si ceníme pomoc a podporu spoločnosti Billa v našej snahe priniesť ľuďom nielen do povedomia, ale až do domácností prevenciu proti tomuto zákernému ochoreniu", uviedol Patrik Herman, generálny sekretár OZ Europacolon Slovensko.

Okrem finančnej podpory združenia, ktorou sa BILLA podieľa na doposielaní testov na rakovinu hrubého čreva, sa bude nový partner Občianskeho združenia Europacolon Slovensko v rámci svojej kampane Supermarket č. 1 podieľať i na zvyšovaní povedomia o rizikových faktoroch vedúcich k vzniku tohto rakovinového ochorenia. O aktivitách združenia bude širokú verejnosť, zákazníkov i zamestnancov informovať prostredníctvom vlastných letákov, inzercie a na internetových stránkach www.billa.sk. Do konca roka 2010 plánuje BILLA na účet združenia Europacolon previesť EUR 33 000.

Prvým vkladom bude výťažok zo všetkých SMS zaslaných zákazníkmi v spotrebiteľskej súťaži BILLA - Supermarket č.1. Tieto prostriedky OZ Europacolon použije na zabezpečenie doposlania testov na okultné krvácanie v Kampani za Váš život. Aktivita združenia zameraná na priblíženie nového efektívnejšieho spôsobu prevencie a zvýšenie účasti Slovákov na prevencii kolorektálnej rakoviny sa vyznačovala obrovskou odozvou širokej verejnosti, a vysokým záujmom o preventívne testy, ktoré si ľudia želali posielať domov. Zatiaľ sú však dostupné len na požiadanie u všeobecných lekárov, čo široká verejnosť využíva nedostatočne. V súčasnosti sú aktivity OZ europacolon zamerané aj na presadenie tejto novej formy prevencie aj v legislatíve SR.

"BILLA je prvým obchodným reťazcom na Slovensku, ktorý sa rozhodol do nášho projektu zapojiť," hovorí televízny moderátor Patrik Herman, generálny sekretár občianskeho združenia Europacolon. "Finančný dar veľmi pomôže postúpiť zasa o krok bližšie k nášmu cieľu - zabrániť zbytočným úmrtiam v dôsledku rakoviny hrubého čreva a konečníka. 

Vstupom spoločnosti BILLA medzi podporovateľov našej činnosti , zavŕšime projekt, v rámci ktorého bude na Slovensku otestovaných takmer 80.000 občanov na rakovinu hrubého čreva a konečníka. Po vyhodnotení doterajších 10.000 testov sa už môžeme tešiť zo 128 zachránených ľudských životov. Som rád, že vďaka spolupráci Europacolonu so spoločnosťou BILLA bude ľudských a rodinných tragédií v dôsledku tohto druhu rakoviny na Slovensku menej, a že môžeme priniesť pomoc v pravý čas ďalším desiatkam tisícov. Keďže vzájomná spolupráca bude mať viacero podôb, životu dôležité informácie o rizikách a možnostiach prevencie sa dostanú k obrovskej skupine obyvateľov. Spoločne sme sa vydali na cestu ozajstnej a hmatateľnej záchrany ľudských životov", dodal Patrik Herman.

"Ide tu najmä o zdravie," hovorí Jiří Králíček, operatívny riaditeľ spoločnosti BILLA. "Práve to je dôvod, prečo sa chceme v rámci našich  aktivít zapojiť do spolupráce so združením Europacolon. Vytvorenie 

efektívnej platformy informovanosti o zdravom životnom štýle je náš  spoločný cieľ. A BILLA ho napĺňa okrem podpory dobrej veci aj skladbou  ponuky," dodáva Jiří Králíček.

Práve základný cieľ OZ Europacolon - upozorňovať na prevenciu pred kolorektálnym karcinómom, ktorej  významným podielom je zdravá výživa a tiež primárna služba spoločnosti  BILLA, ktorou je dodávanie kvalitných potravín do slovenských domácností, naznačuje styčné body ďalšej  spolupráce s cieľom naučiť našich občanov predchádzať rakovine hrubého čreva a zastaviť nezmyselné zomieranie.


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.