Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Informácia k požiadavkám občanov o zaslanie testovacej sady na skryté krvácanie do stolice

18.03.2010

Naše pacientske občianske združenie europacolon slovensko chce presvedčiť zodpovedné orgány aby uzákonili ponukový spôsob prevencie kolorektálnej rakoviny formou zasielania testov na skryté krvácanie do stolice ľuďom domov, ako to úspešne realizujú už viaceré krajiny EÚ. Preto sme v roku 2009 odštartovali skúšobný minipilotný projekt včasného záchytu kolorektálnej rakoviny – skríningu, pod názvom: "Toto je kampaň za Váš život", ktorý v súčasnosti finišujeme. Prihlásiť na testovanie v tomto minipilote skríningu nášho OZ europacolon už nie je možné. Testy posielame iba tým ľuďom, ktorí o ne požiadali ešte v minulom roku, pretože chceme čestne splniť záväzky nášho pacientskeho občianskeho združenia. Naše skúsenosti, argumenty a parametre, ktoré sme zistili vďaka realizovanému pilotnému projektu, chceme poskytnúť oficiálnym orgánom, aby sa táto forma včasného záchytu kolorektálnej rakoviny kontinuálne a oficiálne uskutočňovala na území SR. Kým sa tak udeje, zatiaľ stále a nepretržite už od roku 2002 platí, že testy každému občanovi SR nad 50 rokov na požiadanie a bezplatne poskytne JEHO praktický lekár, a to raz za kalendárny rok. Veríme, že túto možnosť využijete v záujme svojho zdravia, a že spoločne pomôžete znížiť počet zbytočných úmrtí na rakovinu hrubého čreva u nás. Úspešné dosiahnutie cieľa je už len na dosah, všetkým, ktorí sa zúčastnili minipilotného skríningu ďakujeme, že napomohli k efektívnej prevencii v našej krajine.

Všetky náklady na realizáciu projektu včasného záchytu kolorektálnej rakoviny hradí naše združenie z darovaných a sponzorských finančných prostriedkov. Za ušľachtilú a nezištnú podporu ďakujeme podporovateľom, a partnerom nášho OZ europacolon slovensko – ľuďom s veľkým srdcom, ktorým záleží aj na iných.

Všetkých, ktorí by sa radi zapojili do boja proti rakovine hrubého čreva a konečníka a chcú pomôcť, by sme radi poprosili o venovanie 2% z daní nášmu pacientskemu OZ europacolon slovensko.

ĎAKUJEME!

 

V pacientskom Občianskom združení europacolon moderátor Patrik HERMAN a onkologická sestrička Klaudika Krížiková bojujú proti kolorektálnemu karcinómu. Vo svojom voľnom čase vyšetrovali testy na skryté krvácanie do stolice. "V roku 2009 sme spustili skúšobný model testovania rakoviny hrubého čreva podľa najnovších európskych smerníc, testy sme posielali občanom poštou", otvára túto vážnu tému Patrik Herman. "Doteraz sme zachytili už vyše 750 pozitívnych testov, medzi ktorými je určite veľa predrakovinových nálezov a karcinómov vo včasnom štádiu, ktoré sa dajú liečiť! Čoskoro budeme posielať testy aj posledným žiadateľom ALE POZOR, iba nahláseným v roku 2009!", dodáva Patrik, ktorý svoju tvár a voľný čas venuje nabádaniu na prevenciu tohto závažného ochorenia.


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.