Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Medzinárodná konferencia Building on experience: sharing skills and expertise vo Frankfurte

03.03.2010

Zástupcovia Europacolon Slovensko sa minulý týždeň zúčastnili na Svetovej pacientskej konferencii vo Frankfurte, kde mali možnosť načerpať mnoho nových podnetov a skúseností pre svoju prácu.

V prílohe sa nachádza report a fotografie z podujatia. Fotografie zachytávajú našich a českých zástupcov onkologických pacientskych združení pri vzájomnom vymieňaní skúseností. Najužšia spolupráca je s českým Onkomajákom, ktorému sme poskytli know how a v súčasnosti celá ČR žije osvetovou "atrakciou" STŘEVOTOUR 2010. Pacientska Predáčka Pavla Slosserová si v týcho aktivitách rozumie s prezidentkou slovenského Europacolonu.

Radi by sme vyzdvihli významný prínos konferencie pre europacolon SK najmä v oblasti medzinárodnej orientácie a možnosti zapojenia sa do európskych inštitúcií a v stratégiách foundrisingu.


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.