Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Pomoc Klubov podpory pacientov združenia Europacolon Slovensko v r. 2014

V Kluboch podpory Europacolon Slovensko sme od začiatku tejto činnosti pomohli už 504 onkologickým pacientom s rakovinou hrubého čreva a konečníka, a ich príbuzným. Za našimi vyškolenými dobrovoľníkmi, ktorí prešli týmto ochorením, však prichádzajú aj pacienti s nádormi iných orgánov zažívacieho traktu, napríklad pankreasu, ale aj ženy s nádormi prsníka. Poskytujeme tu hlavne psychologickú a emočnú podporu, či stomické poradenstvo pre pacientov s vývodom, tiež informácie o sociálnej pomoci. A hoci sa zameriavame predovšetkým na kolorektálny karcinóm, pomôžeme aj im - veď tu nejde o diagnózu, ale o spolupatričnosť, a vzájomnú podporu. Pacienti z regiónov, kde Kluby nie sú, využívajú našu bezplatnú infolinku 0800 800 183 a online poradňu na www.europacolon.sk - tu môžu položiť otázku onkológovi, psychologičke, a pacientke.

V priamom osobnom kontakte poskytujeme najmä pomoc formou podporného rozhovoru a podania potrebných informácií v Kluboch podpory pacientov OZ Europacolon Slovensko v Bratislave a v Košiciach, ktoré sú navrhnuté v spolupráci s mladými architektmi ako otvorené boxy, zároveň však poskytujú dostatok súkromia. S veľkým úsilím a entuziazmom tu pomáhame pacientom a ich rodinným príslušníkom zvládnuť situáciu s onkologickým ochorením, a dozvedieť sa aj na pohľad bežné praktické informácie, ktoré im pomôžu sa lepšie vyrovnať s touto chorobou, s ňou žiť, a po nej sa aj vrátiť do bežného života. Nie je to vždy ľahké. Smutnou novinkou t.r. je odcudzovanie vybavenia z poradne, kresielok pre pacientov, a podobne. Pozitívnou novinkou je poskytovanie stomického poradenstva pacientom s novým vývodom po operácii- na lôžku.

Kluby podpory pacientov pôsobia v Národnom onkologickom ústave NOU, Klenová 1., v Bratislave od marca 2012, a v Košiciach vo Východoslovenskom onkologickom ústave na Rastislavovej 43., od apríla 2014. Získavanie financií na ich chod je náročné, v r. 2014 sa nám to darilo najmä vďaka podielu z 2% z daní, darov komerčných subjektov, štátnej zdravotnej poisťovne, a len s veľmi malým prispením samospráv, od ktorých v ďalšom roku očakávame viac. Partneri združenia sú zverejnení na www.europacolon.sk. Ďakujeme všetkým za ich nezištnú pomoc.

Sumár pomoci pacientom v číslach:

Od spustenia činnosti v marci 2012 v Bratislave spolu 462 osôb, prišlo do Klubu podpory pacientov v NOU Bratislave a 42 osôb prišlo do Klubu podpory vo VOÚ Košiciach (tu aj viac, ale bez evidencie). Všetci prišli z vlastnej iniciatívy po radu, informáciu, alebo potrebovali psychickú podporu:

Pripravila: Jana Pifflová Španková,
prezidentka o.z. Europacolon Slovensko
19.12.2014

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa na stiahnutie Poznámky z činnosti Klubov podpory onkologických pacientov Europacolon Slovakia 2014

Fotografie z vyhodnotenia činnosti poradenstva pre onkologických pacientov

Ďakujeme spolupracujúcim odborníkom z NOÚ: Doc MUDr. Drgoňovi, MUDr. Šálekovi - špičkovýcm onkológom a zároveň členom vedenia NOÚ; a pani primárke MUDr. Pobijákovej, a MUDr. Dolinskej z Rádioterapeutickej kliniky NOU.


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.