Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

13. november 2014
Svetový deň rakoviny pankreasu

V predvečer prvého Svetového dňa karcinómu pankreasu vznikla európska platforma na pôde EP za účasti slovenských odborníkov a pacientov

Karcinóm pankreasu je 13. najčastejším typom malígneho ochorenia, ale pre svoju zlú prognózu mu patrí vo vyspelých krajinách 4. miesto v počte úmrtí. Aj preto medzinárodné pacientske organizácie vyhlásili prvý Svetový deň karcinómu pankreasu, a stanovili ho na 13. november 2014. Jeho cieľom je rôznymi aktivitami zvýšiť povedomie širokej verejnosti o tomto zákernom ochorení a podporiť výskum a pokrok v liečbe ochorenia. Práve pri tejto príležitosti sa v Európskom parlamente dňa 12.11.2014 uskutočnil zakladajúci akt odborníkov, pacientov a politikov s cieľom vytvoriť platformu o karcinóme pankreasu a riešení tohto problému na európskej úrovni. Na vzniku platformy sa za Slovensko zúčastnili aj náš popredný onkológ z Národného onkologického ústavu a zástupkyňa združenia onkologických pacientov Europacolon Slovensko.

Platforma zabezpečí systematické spojenie medzi európskymi príležitosťami a národnými potrebami a pomôže vytvoriť a nastaviť národné iniciatívy ako napríklad národný onkologický plán, informačné kampane, do ktorých sa majú zapájať aj neziskové organizácie a ďalšie legislatívne a regulačné nástroje zamerané na priority vnútroštátnej politiky karcinómu pankreasu. Hlavné ciele platformy budú:

S cieľom zapojiť aj Slovensko do riešení na národnej úrovni, sa na vzniku platformy v Bruseli zúčastní aj MUDr. Tomáš Šálek z Národného onkologického ústavu, ktorý je tiež prezidentom Slovenskej onkologickej spoločnosti a členom poradnej rady ESDO (Európskej spoločnosti digestívnej onkológie). Za onkologických pacientov bude našu krajinu zastupovať členka združenia Europacolon Slovensko, RNDr. Patrícia Kramárová, ktorá má v tejto organizácii na starosti medzinárodné projekty. Združeniu Europacolon SK sa darí úspešne zvyšovať povedomie o rakovine hrubého čreva, presadzovať jej skríning a pomáha pacientom s onkologickými chorobami tráviaceho traktu. Jeho zakladajúcim členom sú Patrik Herman, Jana Pifflová Španková, ako aj onkológ MUDr. Tomáš Šálek.

MUDr. Tomáš Šálek: „Podľa nás, odborníkov, je dôležité podporiť výskum v oblasti diagnostiky a liečby a snažiť sa o definovanie vhodného markera pre efektívne zvýšenie včasného záchytu. Tieto ciele budeme definovať práve 12. novembra tohto roku spolu s expertmi v oblasti onkológie z ostatných krajín Európskej únie a predstavíme ich aj v Bruseli v komisii Európskeho parlamentu, s cieľom upriamiť pozornosť na túto problematiku aj v komunikácii s europoslancami zaoberajúcimi sa zdravotníctvom.

Jana Pifflová Španková, prezidentka pacientskeho združenia o.z. Europacolon Slovensko pripomína, že karcinóm pankreasu je veľmi vážne ochorenie, ktorému treba venovať pozornosť: „My sa stretávame s pacientmi, ktorí naň trpia, v našom centre podpory v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach. Poskytujeme im najmä psychosociálnu pomoc. Radi by sme im však pomohli aj získať viac informácií o chorobe. Vo všeobecnosti sa o tejto chorobe vie málo, vítame preto túto platformu a myslíme si, že je dôležité aj všeobecne upriamiť pozornosť širokej verejnosti na tento závažný problém, s cieľom zvýšiť záchyt včasných štádií karcinómu pankreasu."

Epidemiologička, Patrícia Kramárová, ktorá vedie medzinárodné projekty združenia Europacolon Slovensko, uvádza: „Čiastočnou príčinou nízkej úrovne povedomia o tejto chorobe je nedostatočná pozornosť venovaná rakovine pankreasu. Preto prvým cieľom platformy aj nášho združenia bude zvyšovať povedomie o rakovine pankreasu, a tak pomôcť aj pacientom a ich blízkym. Verím, že z Bruselu si prinesieme mnoho nových podnetov."

Na potrebu vytvorenia platformy o karcinóme pankreasu a riešenia tohto problému na európskej úrovni upozornili dvaja členovia Európskeho parlamentu, Philippe Juvin a Philippe de Backer prostredníctvom „European call to action“. Cieľom tejto platformy je tiež zhromaždiť zainteresovaných odborníkov, ktorí budú pracovať na konkrétnych a dosiahnuteľných iniciatívach.

Pripravila: Jana Pifflová Španková,
prezidentka o.z. Europacolon Slovensko
20.11.2014

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa na stiahnutie Špeciálny suplement magazínu Európskeho parlament

Fotogaléria


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.