Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

V košickej VÚC-ke otvorili dvere prevencii a podpore pacientom s kolorektálnym karcinómom

V Košiciach 11. septembra 2014:

Zdravé turné o.z. Europacolon s nafukovacím črevom navštívilo 50 miest našej krajiny - medzi nimi naše najväčšie mesta Košice a rovnako aj Bratislavu až tri krát. Na pozvanie Košického samosprávneho kraja sme pricestovali 11. septembra, a to nielen s maketou nafukovacieho čreva, edukačným tímom Europacolonu a preventívnymi aktivitami Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale aj s posilou ambasadora boja proti rakovine hrubého čreva a nášho zakladateľa Patrika Hermana a s prezidentkou Združenia Janou Pifflovou Špankovou. Cieľom nášho združenia je nielen šíriť osvetu zdravým občanom o možnostiach, ako sa vyhnúť kolorektálnemu karcinómu, ale aj pomáhať chorým ktorí bojujú s touto diagnózou. Preto sme tiež prišli posliniť košických i prešovských dobrovoľníkov v práci pre Klub podpory o.z. Europacolon na VOÚ a dohodli záštitu nad ich pomáhajúcimi aktivitami s Košickým samosprávnym krajom.

Na osvetovom podujatí 11. septembra pred Budovou KSK na Námestí Maratónu Mieru, nás uvítali ako svojich - a tak sme mali možnosť bližšie spoznať činnosť KSK v zdravotno-sociálnej oblasti, a osobne aj pána riaditeľa úradu KSK Ing. Ondreja Bernáta a pani vedúcu odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Ing. Zuzanu Juskovú. Ceníme si, že v tento deň pripravili aj Deň otvorených dverí pre zdravie a mnohé zdravotno-sociálne prezentácie z činnosti ich úradu, ku ktorým sme sa mohli pripojiť s našou názornou osvetou. Zoznámili sme sa s košickými sociálnymi zariadeniami a ich klientmi, pobočkou Červeného kríža, dobrovoľnými darcami krvi, záchranármi, študentmi stredných zdravotníckych a farmaceutických škôl v Košiciach. Pred budovu KSK nás prišli navštíviť aj pacienti a dobrovoľníci pracujúci v Klube podpory vo Východoslovenskom onkologickom ústave, veľmi nás potešila aj návšteva pani predsedníčky Košickej pobočky Ligy proti rakovine. Naša názorná edukácia prevencie pred rakovinou hrubého čreva spojená s prechádzkou 10-metrovýmn črevom mala veľkú odozvu, najviac však pútala pozornosť možnosť získať preventívny test priamo z rúk viacnásobného držiteľa ceny Osobnosť televíznej obrazovky - Patrika Hermana. Potom sme boli s pani vedúcou Sociálno zdravotného odboru KSK navštíviť aj Centrum podpory vo Východoslovenskom onkologickom ústave a podporiť jeho dobrovoľníkov, ktorí poskytujú psycho-sociálnu pomoc onkologickým pacientom s rakovinou hrubého čreva. Najviac práce totiž venujú dobrovoľníci práve službám v centre, kde sa priamo stretávajú s chorými, riešia spoločne náročné situácie –ako zvládať onkologickú liečbu, ako získať liečbu, sociálnu pomoc, poskytnúť psychickú podporu, poradia iným pacientom ako žiť s týmto ochorením, a aj ako sa zaradiť späť do riadneho života po skončení liečby. Preto je podpora samosprávy nesmierne dôležitá.

Veľkú radosť nám pri tejto príležitosti urobila ponuka spolupráce a partnerstva ako aj finančnej podpory na činnosť pacientskeho centra od Košického samosprávneho kraja, ktorá bola tou najkrajšou bodkou dňa.

Veľmi pekne Vám, milí Košičania ďakujeme.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

So srdečným pozdravom
Jana Pifflová Španková a Patrik Herman
zakladatelia o.z. Europacolon Slovensko

spracovala Jana Pifflová Španková
3.10.2014

Fotogaléria


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.