Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Otestujte si vlastné riziko vzniku rakoviny hrubého čreva

01.03.2013

Pri príležitosti Mesiaca osvety o kolorektálnom karcinóme pripravilo občianske združenie europacolon slovensko výnimočnú kampaň. Jej cieľom je vyhľadávanie rodinne podmienenej rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorá často postihuje ľudí mladších ako 50 rokov. Každý si bude môcť svoje vlastné riziko otestovať prostredníctvom web stránky www.europacolon.sk a okrem výsledku získa aj odborné odporúčanie, ako ďalej postupovať.

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) patrí na Slovensku medzi tri najčastejšie onkologické ochorenia a v rámci Európy sa Slovensko opakovane umiestňuje na smutných prvých priečkach vo výskyte KRCa. Túto situáciu sa už niekoľko rokov aktívne snaží zmeniť pacientske občianske združenie europacolon slovensko, ktoré združuje ľudí, ktorí sa s týmto ochorením stretli na vlastnej koži alebo u svojich blízkych.

Pri príležitosti Mesiaca osvety o kolorektálnom karcinóme 2013 sa OZ europacolon rozhodlo sústrediť na tému, o ktorej sa na Slovensku doposiaľ nehovorilo. Kampaň s mottom „Hrozí vám rakovina hrubého čreva? Kliknite na www.europacolon.sk a otestujte si svoje vlastné riziko. Rakovina ohrozuje stále mladších a môže byť aj dedičná“ bude verejnosť informovať o rodinne podmienenom karcinóme hrubého čreva a konečníka s cieľom identifikovať ľudí, ktorí sú ohrození týmto typom ochorenia.

Vrodené riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka sa dá celkom presne odhaliť pomocou dotazníka, ktorý teraz OZ europacolon sprístupňuje na svojej web stránke. Každý, kto pravdivo odpovie na 5 otázok, sa mailom dozvie svoj výsledok a zároveň aj informáciu o tom, ako má ďalej postupovať. Ľudia, u ktorých sa potvrdí zvýšené riziko, dostanú aj odborné usmernenie a informácie o vyšetreniach, na ktoré majú nárok zo zdravotného poistenia.

Ambíciou OZ europacolon v spolupráci s MUDr. Rudolfom Hrčkom, vedúcim skupiny pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti zodpovednej za skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku, je osloviť kampaňou čo najviac Slovákov a podnietiť ich, aby si na www.europacolon.sk otestovali vlastné riziko familiárneho kolorektálneho karcinómu. Tí, ktorí nemajú prístup na internet, budú môcť svoje odpovede nadiktovať cez bezplatnú infolinku združenia 0800 800 183.

Asi každý piaty pacient s KRCa má nádor spojený s vrodeným rizikom, čo znamená, že zvýšené riziko ochorenia majú aj jeho deti, súrodenci i rodičia. Je zákerný najmä v tom, že napáda aj mladých ľudí v produktívnom veku, ktorí o svojom riziku často vôbec netušia. Na preventívne vyšetrenie majú nárok všetci ľudia po 50. roku, no zatiaľ na Slovensku neexistuje žiadny mechanizmus na vyhľadávanie mladých bezpríznakových jedincov, ktorí môžu mať familiárne podmienený kolorektálny karcinóm. Riziko tohto typu rakoviny sa pritom dá priam drasticky znížiť prevenciou zameranou práve na tento typ nádoru a je mimoriadne dôležité začať so skríningovými vyšetreniami u ľudí ohrozených rodinne podmieneným kolorektálnym karcinómom oveľa skôr, než u ľudí bež zvýšeného rizika.

Každoročne na Slovensku pribúda 3500 nových pacientov s rakovinou hrubého čreva a mnohí z nich majú príbuzných, ktorí môžu byť ohrození už v mladom veku a často si to neuvedomujú. Pri včasnom odhalení sa dá kolorektálny karcinóm vyliečiť takmer u všetkých pacientov. Vyplnenie jednoduchého dotazníka tak môže mnohým z nás zachrániť život...


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.