Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Celoslovenský odborný pacientsky seminár na Táloch

08.12.2012

Hneď v úvode nám prácu  Občianskeho klubu Europacolon v skrátke priblížili  jeho zakladatelia Jana Pifflová Španková a Patrik Herman. Veselo i vážne spomínali na aktivity, ktoré má už táto organizácia za sebou. Najviac času venovali práve Klubu podpory pacientov, kde dobrovoľníci – bývalí  pacienti s KRCa -  radia svojimi laickými radami tým, ktorí práve chorobou prechádzajú, prípadne ich rodinným príslušníkom.

Odborné prednášky otvoril MUDr. Bernadič, onkochirurg. Účastníkom seminára vysvetlil  prístup chirurgov ku KRCa, priblížil  diagnostiku i chirurgickú liečbu tohto ochorenia z viacerých pohľadov. Sústredil sa na hlavný cieľ liečenia rakoviny hrubého čreva, a tým je operácia. Hovoril o nových smeroch práve v tejto oblasti, kde už vývoj ide rýchlym tempom vpred. Dozvedeli sme sa, čo a kde sa resekuje pri rôznych typoch postihnutia KRCa a predviedol nám aj edukačný film z laparoskopických resekcií, ktorý bol skutočne úžasný.

MUDr. Chovanec hovoril o novinkách v oblasti medikamentóznej liečby KRCa. Priblížil nám komplexný prehľad terapií so zameraním na pokrok v medikamentóznej liečbe, kde hovoril najmä o inovatívnych liekoch a o cielenej biologickej liečbe. Táto  pracuje najmä s imunitným systémom pacienta a sústredí sa na choré bunky a zdravé sa snaží ušetriť.

Trojicu prednášajúcich uzatvorila klinická psychologička Mgr. Monika Dušová, ktorá bdie nad prípravou a supervíziami našich dobrovoľníčok. Venovali sme sa psychotraume z onkodiagnózy, okolnostiam jej vzniku, jej správnom rozpoznaní, o jej liečbe, ale aj zvládnutí. Účastníci workschopu veľmi intenzívne prispievali svojimi poznatkami a skúsenosťami, a to veľmi osobnými,  do diskusie, ktorá plynulo prešla do rozprávania o poznatkov z klubu, ktoré dobrovoľníčky počas služieb zozbierajú a riešia.

Po náročnom pracovnom stretnutí sa naša skupinka už venovala viacmenej len príjemnejším veciam. Čakala nás slávnostná večera v kolibe, kde nechýbala ani cimbalová muzika, dopriali sme si wellnes v ozaj pekne vybudovanom zariadení hotela, prechádzky a oddych v krásnom prostredí. A že sme sa pri tom bavili i na vážne témy ohľadom onkologických chorôb nám už ani akosi neprišlo. Veď s rakovinou žijeme dennodenne, o tejto vážnej chorobe hovoríme s pacientmi v našom klube a práve týmto pacientom sa my, dobrovoľníčky, snažíme pomáhať, čo je v našich silách.  Ďakujeme týmto všetkým prednášajúcim, že nám na seminári  rozšírili obzor v otázkach, ktoré sú pre pacientov veľmi dôležité. Naše najväčšie poďakovanie patrí sponzorovi – spoločnosti BILLA, s. r. o, Slovensko, bez ktorého by sa spomínaný seminár nemohol vôbec uskutočniť.

BILLA

© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.