Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Edukácia detí : Zasadili sme základné informácie

01.11.2012
Deti sú naša budúcnosť. Ak si  v nich  niečo malé zasejeme, keď vyrastú, budeme žať bohatú úrodu. Možno v duchu tejto myšlienky sa uskutočnili v dňoch 30. a 31. októbra 2012 v Základnej škole Dunajská Lužná "Dni zdravia". Jednou z oblastí bola aj prevencia ochorenia na rakovinu s dôrazom na zdravú výživu. Akcie sa zúčastnilo takmer 500 deti a 50 učiteľov.

Naše občianske  združenie europacolon slovensko prišlo sem medzi deti s maketou hrubého čreva, ktorá zaujala všetkých.  Deti druhého stupňa sa živo zaujímali o problematiku boja proti rakovine hrubého čreva, mladším sme vysvetlili cestu potravy tráviacim traktom s dôrazom na zdravú výživu.  . Žiaci bombardovali edukačný tím svojimi otázkami, bavili sme sa o civilizačných ochoreniach -  aké to sú, a z čoho vznikajú, čo to je rakovina všeobecne, a neskôr,  čo je to a ako vzniká rakovina hrubého čreva. Tiež sme hovorili  o podiele výživy na vzniku onkologických chorôb, o úlohe hrubého čreva v organizme a spôsobe vylučovania. Deti sa zaujímali aj o to,  aké informácie by o ochorení mali povedať svojim rodičom či prarodičom.

Prišli nás navštíviť aj triedy, ktoré majú medzi sebou integrované i handicapované či choré deti. Na ich správaní sa ukázalo,  ako veľmi táto skutočnosť obohatila celý kolektív. Deti mali akoby zrelšie správanie, vedeli brať  ohľad a zároveň mať rovnocenný prístup  aj k znevýhodneným spolužiakom.

Žiaci starších ročníkov boli nakoľko zaujatí informáciami o onkologickej prevencii, že pani učiteľky venovali tejto téme  aj ďalšiu vyučovaciu hodinu. Nám sa potom dostalo poďakovania, že sme prišli, navodili tú správnu atmosféru a namierili pozornosť detí ich veku primeraným spôsobom  na tak závažnú tému.


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.