Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Spoločná akcia organizácií pacientov s rakovinou v krajinách strednej a východnej Európy

Spoločná akcia organizácií pacientov s rakovinou v krajinách strednej a východnej Európy

Zvyšovanie prístupnosti liekov proti rakovine, a posilnenie starostlivosti o pacientov s rakovinou v krajinách strednej a východnej Európy. Výmena medzinárodných skúsenosti s medzinárodnými pacientskymi organizáciami.

Na sklonku júna tohto roku sme si vymieňali skúsenosti a porovnávali rôznu úroveň dostupnosti liečby pre onko-pacientov v krajinách strednej a východnej Európy. V Chorvátsku nás zastupovali dve dámy, ktoré s nesmiernym nasadením u nás doma pomáhajú onkologickým pacientom: Lenka Lukáčová za o.z. NIE RAKOVINE, EUROPACOLON SLOVENSKO a Miroslava Fövenyes za OZ Lymfoma Slovensko a AOPP . V zúčastnených desiatich krajinách sa zvyšuje úmrtnosť na rakovinu a zástupcovia pacientov poukázali na skutočnosť, že rakovina sa v regióne strednej a východnej Európy stáva hlavným problémom verejného zdravia. Preto organizácie pacientov s rakovinou, ktoré sa zhromaždili na spoločnej akcii prijali spoločný Pozičný plán o potrebných opatreniach na rozvoj kvalitnej komplexnej starostlivosti o rakovinu v krajinách strednej a východnej Európy. Medzi ne patria - prijatie a implementácia Národných plánov kontroly rakoviny vo všetkých krajinách regiónu s cieľom preklenúť rozdiely v oblasti rakovinovej starostlivosti, programy prevencie, včasné odhalenie ochorenia, včasné a primerané liečenie, komplexnú starostlivosť o pacientov s rakovinou a paliatívnu starostlivosť.

Stiahnite si:
Stanovisko organizácií pacientov s rakovinou v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa zišli na stretnutí Spoločná akcia organizácií pacientov s rakovinou v krajinách strednej a východnej Európy

9.7.2017

© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.