Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Boli sme na seminári:
RAKOVINA – NOVÉ TRENDY V LIEČBE A VÝŽIVE

Dňa 18. októbra 2013 sa konal v Bratislave odborný onkologický seminár pre pacientov, ktorého sa za OZ Europacolon Slovensko zúčastnili Jana Pifflová-Španková, Anna Chudíková a Anna Kvasnovská.

Zámerom seminára bolo zrozumiteľným spôsobom informovať pacientov a ich príbuzných o situácii v účinnosti a dostupnosti novej onkologickej liečby, o očakávaných nových liekoch a ich potenciálnej dostupnosti. Ďalej samozrejme dať pacientom aj základné know – how ako sa v súčasnosti môžu dostať k hradenej a nehradenej liečbe, prípadne ako môžu pacientovi pomôcť pacientske organizácie. Snahou organizátorov je pomôcť im orientovať sa v niekedy zložitom systéme, komunikovať v ňom a dať si poradiť na správnom mieste. Navyše v pre nich ťažkej životnej situácii. Nie vždy má lekár – onkológ čas a priestor podať vyčerpávajúcu informáciu, nie vždy a všade je k dispozícii sociálna sestra alebo pomocná ruka, nie každý sa rýchlo zorientuje na internete v závale informácií a vyhodnotí ich kvalitu.

Už samotný program seminára dával tušiť, že sa tu dozvieme zaujímavé informácie. Mimoriadne sme sa tešili na prednášku od MUDr. Minárika, ktorá sa venovala Rakovine a výžive vo svetle vedy. A naozaj, bola mimoriadne zaujímavá, najmä pre naše OZ Europacolon, ktoré sa venuje boju proti rakovine hrubého čreva a konečníka. Práve pri tomto ochorení je zdravá výživa dôležitá nielen počas liečby, ale je to vlastne aj jeden z najdôležitejších faktorom prevencie tohto ochorenia. Opäť sme si okrem iného pripomenuli negatívne potraviny, resp. rizikové ako sú červené mäso, alkohol, údené mäso ..., ktorým by sa onkopacienti mali vo všeobecnosti vyhýbať. Podobne zaujímavou bola i prednáška na tému: Vitamíny a výživové doplnky pri onkologických ochoreniach, kde nás zaujalo jedno heslo: „Nepoužívať výživové doplnky ako prevenciu nádorových ochorení, pretože vhodným zdrojom živín s protinádorovým účinkom je riadna potrava. Výživové doplnky pri nádorových ochoreniach sa musia zvážiť a je dobré ich užívania konzultovať s lekárom“.

Nemenej zaujímavé boli i prednášky na témy: Nové lieky v onkológii do roku2013 a očakávané lieky do roku 2015, Legislatíva pri zaraďovaní liekov do úhrady, ale najmä prednáška na tému: „Nehradená liečba a možnosti jej získania“, ktorá je mimoriadne závažná najmä pri rôznych druhoch onkologickej liečby.

Všetky informácie, ktoré tu odzneli , boli skutočne veľmi zaujímavé a pre onkologických pacientov aj nanajvýš prospešné. Naše OZ Europacolon Slovensko bude z prednášok seminára čerpať nielen pri poradenstve v Klube podpory pacientov v Národnom onkologickom ústave, ale aj pri rôznych formách edukácie, ktoré robíme po celom území Slovenska. Ešte raz vďaka za takýto seminár a tešíme sa na ďalšie jeho ročníky.

Pripravila: Anna Chudíková
25.10.2013

Fotogaléria


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.